Innlegg

Fasade av bygget i solskinn, foto.
Ferdig

Spor X Drammen

Et av verdens mest miljøvennlige kontorbygg