Ferdig
no value

Edvardsløkka bo- og aktivitetssenter

Splitkon har levert massivtre til bo- og aktivitetssenteret i Kongsberg.
Ferdig

Modum ambulansestasjon

Modum ambulansestasjon og base for hjemmetjenesten

Splitkon er med i nytt bedriftsnettverk

Splitkon har gått sammen med andre leverandører i det norske markedet om et bransje- og bedriftsnettverk for bygging med massivtre (krysslimt tre). «Nettverk kl-tre» er navnet på samarbeidet. Splitkon er foreløpig den eneste norske industrielle massivtreprodusenten i Norge.