«Hva er CO2-avtrykket til dette bygget?»

Spørsmål om CO2-avtrykket til et bygg vil bli stilt stadig oftere i årene som kommer, og svaret vil få betydning for byggets attraktivitet.