Landbruksbygg og fjøs i massivtre og limtre

Valg av massivtre og limtre er et naturlig valg med tanke på miljø og inneklima. Landbruksbygg og fjøs kan settes opp med bærende vegger i massivtre.

Landbruksbygg i massivtre