Splitkon AS leverer bæresystemer i limtre og kl-tre (massivtre) til små og store bygg.

Kl-tre kan produseres og leveres med forsterkninger i limtre, ribber. Disse kan plasseres på oversiden eller undersiden. Dette vil gjøre det mulig å bygge med kl-tre (massivtre-elementer) med spennvidder opp til ca. 10 meter. Tak/etasjeskiller over klasserom er tenkt som kl-tredekker med underliggende ribber (ribbedekke), der trekonstruksjonen er synlig. I Korridor bygges tak/etasjeskiller som standard kl-tre element, her legges hovedføring for teknisk og VVS. Forgreining fra ventilasjon føres ut i klasserom mellom ribber i ribbedekke.

Fagverk for bæring detaljprosjekteres og prefabrikkeres i fabrikk med ferdige sammensatte knutepunkter. Transport og montasje planlegges slik at monteringen blir så effektiv som mulig på byggeplass.