Rådgivning

Splitkon AS har en samlet kompetanse på bæresystemer i limtre og massivtre som overgår de fleste i bransjen.

Bruk av Kl-tre og limtre i bygg er også en gunstig miljøfaktor som i stigende grad blir fokusert på, både her i Norge og i verden ellers.  Ved bruk av trekonstruksjoner blir klimagass-utslippene mer enn halvert (ref. prosjekt Åsveien Skole v/Eggen Arkitekter), og tre er en bærekraftig og fornybar ressurs.

Splitkons ingeniører har lang erfaring innenfor prosjektering av limtrekonstruksjoner til alle typer små og store bygg. En kontinuerlig utvikling av knutepunkts- og beslagsløsninger har i tillegg utvidet anvendelsesområdet betydelig. Kombinasjonen av limtre og kl-tre gir våre konstruktører mulighet til å skape bygg med store spennvidder og åpne arealer. Bruk gjerne litt tid i menyvalget Referanser for gode eksempler på bruk av limtre.

Splitkon har sentral godkjenning for Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2