Idrettshaller av alle slag samt lagerhaller krever store spenn og åpne arealer.

Fagverk i limtre gir større spennvidder enn fagverk av vanlige trematerialer. Disse benyttes der ønsket spenn er opp mot 20 meter.

Treleddsrammer i limtre gir mulighet for enda større spenn uten å måtte bruke understøttende søyler; opptil 30 meters bredde i fritt spenn.

Takstoler og treleddsrammer i limtre gjør montasjen enkel og gir også mulighet for utvidelse av byggets lengde ved fremtidige behov.