Skibroer er spesielt utformet for langrenns- og alpinløyper, og dimensjonert for tråkkemaskiner.

Broene er konstruert med langsgående limtrebjelker og kan enkelt bygges i de bredder som ønskes. Det er tatt hensyn til smeltevann ved å legge dobbelt dekke med membran mellom. Rekkverket er ekstra høyt med tanke på at broen har et snødekke.