Prosjektering

Splitkon AS har en samlet kompetanse på bæresystemer i limtre og massivtre som overgår de fleste i bransjen.