Miljøvernministeren åpnet verdens største massivtrefabrikk

Miljøvernministeren åpnet verdens største massivtrefabrikk

30-04-2019 / Generelle nyheter
Å oppføre et nytt bygg i massivtre fremfor stål og betong halverer Co2-utslippet. Splitkon satser nå tungt på massivtrebølgen, mangedobler kapasiteten og sikter mot en halv milliard i omsetning om få år. I dag åpnet statsråd Ola Elvestuen (V) selskapets nye fabrikk til 250 millioner på Åmot.

Byggeindustrien står for 40 prosent av CO2-utslippene globalt. Bransjens etterspørsel etter massiv-treelementer har vokst eksplosjonsartet nasjonalt og internasjonalt de siste få årene. Viktige årsaker til det er at prisene på massivtreelementer nå er konkurransedyktige mot betong og stål, at bygge-tiden reduseres betraktelig, og at treet gir arkitektoniske og konstruksjonsmessige fordeler. I tillegg kommer altså miljødimensjonen. Økt bruk av massivtre kan bidra positivt til Norges miljø-forpliktelser.

 

Statsråden: - Næringssatsning som samtidig bidrar til det grønne skiftet

- Bruk av tre i bygg vil ikke bare redusere bruken av utslippsintensive materialer som stål og betong, men også binde karbon. Dette er et godt eksempel på hvordan kompetanse og innovasjon kan resultere i en lønnsom næringssatsing som samtidig bidrar til det grønne skiftet. Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale, og jeg håper at også private entreprenører ser mulighetene i dette fremover, sa Elvestuen.

 

- Så mye større enn en lokal hjørnestensbedrift

- Vi er naturligvis stolte over at verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk nå står klar her på Åmot i Modum. Det gir arbeidsplasser, skatteinntekter og fremtidstro. Samtidig er dette så mye større enn en hjørnesteinsbedrift. Ingen tør lenger ignorere klimautfordringene. Å produsere en kubikk betong gir et Co2-utslipp på 385 kilo, mens en kubikk massivtre binder 800 kilo Co2. Massiv-treets egenskaper er fullt på høyde med betong, men mye mer bærekraftig. Vi gleder oss derfor over at entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter viser stadig større interesse for krysslimt massivtre som bærende konstruksjon og byggemateriale, sier adm. direktør Morten L. Johansen.

 

Eksplosiv vekst – Splitkon trenger 600.000 norske grantrær i 2020

Den industrielle satsningen på Åmot er et resultat av tiår med innovasjon og kompetanseutvikling. Nå ligger også markedsforholdene til rette for en storsatsning som får ringvirkninger i norsk treindustri.

- Allerede før den offisielle åpningen i dag, har vi sikret full produksjon ut 2019. I 2020 er målsettingen 60.000 m3 massivtre-elementer tilsvarende 600.000 norske grantrær. Pr. i dag sendes mye norsk gran til utlandet med vogntog for bearbeiding. Vi er glade for å bidra til at verdiskapning av norsk tømmer og industribygging i vår sektor skjer i Norge, sier Johansen.

 

Sikter mot en halv milliard i omsetning

Splitkons 2019-budsjett er på 200 millioner kroner, en dobling sammenlignet med 2017-omsetningen. Om fem år er ambisjonen å omsette for en halv milliard kroner. Private og institusjonelle investorer samt statsforetaket Siva, som tilrettelegger for ny industri og arbeidsplasser lokalt i Norge, står bak den samlede finansieringen på 250 millioner kroner. Splitkons state of the art- fabrikk er på 9000 kvadratmeter, og er naturligvis oppført i massivtre. Den 400 meter lange produk-sjonslinjen er unik i verden, og det har tatt ni måneder å montere og sette den i produksjon.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. direktør Morten L. Johansen i Splitkon AS. Mobil: 415 36 688

 

Se film fra den nye KL-tre-fabrikken