Splitkon blir totalentreprenør av KL-tre* og limtre til kontorbygget Skipet i Bergen!

Vi er stolte og glade for å ha blitt valgt som totalentreprenør av råbygget i KL-tre og limtre til Skipet. Vi ser frem til å innfri forventningene til våre produkter og tjenester - kvalitet i alle ledd!

«Skipet» blir Bergens første og største kontorbygg i KL-tre og blir et signalbygg i Solheimsviken – et signalbygg i flere henseender! Skipet får norsk produsert KL-tre fra Splitkons nye fabrikk på Åmot i Modum kommune.  Fabrikken benytter fornybare ressurser (gran fra norske skoger) som råvare og hjelper til med å få bygget klassifisert som BREEAM Excellent.  Bygget får en bærekraftig profil med spennende detaljer som vannkjøling med sjøvann fra Puddefjorden, «grønt tak» for å fordrøye nedbør,  solceller og batterilagring i kjelleren med batterier som tidligere har stått i elbiler.

*KL-tre = Krysslimt tre / massivtre

Fra GC Rieber Eiendoms nettside:

https://skipet.gcrieber-eiendom.no/baerekraft/

«Bygget føres opp med massivtre som konstruksjonsmateriale, og ikke betong. Dermed blir det Bergens første og største kontorbygg i massivtre.  Ved å bytte ut betong med massivtre, reduseres CO2 avtrykket med ca 50% for konstruksjonsmaterialer. I tillegg gir bruk av massivtre en rekke andre fordeler, bl.a. bedre innemiljø.»