Skreddersydd miljødokumentasjon til enkeltprosjekter er en fornyelse i treindustrien. Prosjektet vil bidra til forbedring av prosesser og et sterkere samarbeide i verdikjeden. – Ved å tilby mer presis dokumentasjon av treprodukters gode miljøprestasjonen vil vi få økt verdiskaping, sier Kristine Nore, Senior teknisk fagansvarlig på Splitkon.

Splitkon har fått støtte fra Oslofjordfondet til miljødokumentasjon for byggeprosjekter og til forbedring av egen miljøprestasjon. Forskingsprosjektet er en forberedelse til strengere krav til lave klimagassutslipp i det norske byggemarkedet. Miljødeklarasjoner (EPD) inkluderer klimagassutslipp i alle prosesser slik at sluttproduktet betegnes med riktig klimabelastning.

 

Splitkon skal sammen med Østfoldforskning, Treteknisk og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) lage en basis for prosjektbasert miljødokumentasjon for krysslimt tre. Krysslimt tre er den standardiserte varianten av massivtre og brukes gjerne i større byggeprosjekter med høye miljøambisjoner. Splitkon bygger storformatproduksjon av krysslimt tre med oppstart i 2018. Med storformat menes plater på over 50 m2, med 3,5 meters bredde.

 

Mange av utslippene fra krysslimt tre skjer ikke direkte i produksjonen, men i verdikjeden gjennom bruk av fossil energi i skogbruk, sagbruk, transport og limproduksjon, samt direkte og indirekte knyttet til avfallshåndtering når et bygg tilslutt rives. Det er derfor et stort behov for å få frem bedre datagrunnlag for miljødokumentasjon langs hele verdikjeden for treprodukter, og i henhold til internasjonalt anerkjente metoder og standarder.