Det er først nå det begynner! Onsdag 9. August undertegnet Splitkon AS avtalen med Siva om bygging av den gigantiske produksjonshallen på Åmot. Bygget oppføres i massivtre som seg hør og bør, og byggearbeidene er planlagt å starte i løpet av kort tid. Det 9 mål store bygget skal etter planen stå ferdig Høsten 2018. Selve produksjonslinja som installeres vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter. Dette blir det største CLT-anlegget i Skandinavia, og det eneste i Norge.

Dette er en kjempesatsing innen norsk trebearbeidende industri, og de som er med i prosjektet er Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen AS, Holdit AS, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Innovasjon Norge og Siva.

Den nye fabrikken skal produsere massivtre-elementer som er opp til 3,6 meter brede, 16 meter lange og 30 centimeter tykke. Splitkon AS har kalkulert at behovet for råvarer første driftsår er ca. 50 kubikkmeter tømmer per døgn. Svarer markedet som forventet, øker behovet til 150-200 kubikkmeter per døgn i løpet av fire år. I full drift, vil det bli behov for 3 ganger så mange ansatte som i dag.  De nye arbeidsplassene vil for det meste være maskinoperatører og ingeniører byggeteknikk.

Den globale veksten i bruk av trekonstruksjoner i større byggeprosjekter har vært enorm de siste årene.

- Massivtre er et byggeprodukt som har et voksende marked i Europa, det vokser i Asia, og det vokser i Amerika. Dette drives blant annet av et stadig sterkere fokus på miljø også innenfor byggeindustrien, sier daglig leder Morten L. Johansen.  Det er en enorm global interesse for å bygge med tre. Interessen er også sterkt økende blant rådgivere, arkitekter og entreprenører fordi trekonstruksjoner også gir stor fleksibilitet, lite svinn og gode bygningstekniske løsninger, sier Johansen.

Massivtre - formstabilt og enkelt å montere

Massivtre eller KL-tre er krysslimte skiver av trelameller (3 eller flere) som gir en svært stabil byggekomponent med høy stivhet og bæreevne. KL-skivene kan produseres i store bredder og lengder og prefabrikkeres til ferdige vegg-, dekke og takelementer i fabrikk. De er effektive å montere og benyttes ofte som stabiliserende skiver i ulike bærekonstruksjoner.