Helt på tampen av Oktober 2017 startet arbeidet med å fjerne masser og klargjøre for sprengningsarbeider og andre grunnforhold.

 

Byggeplassen vil være adskilt fra naboer og øvrig aktivitet på tomta med en kombinasjon av gittergjerder og alpingjerde (plast) gjennom skogen. Det blir da forbudt å bevege seg innenfor dette området som vi vet har vært brukt til tur og hundelufting.

I den første fasen med grunnarbeid og fundamentering som vil pågå frem til ca 1.februar 2018 vil det bli utført både grave, bore og sprengningsarbeid samt massetransport internt på tomta og kjørt ut av tomta til annet deponi.

Det som skal skje nå fremover er
- Graving av løsmasser – bortkjøring (noe mellomlagring på tomta)
- Boring og sprengning av fjell for byggegropa
- Fylling av sprengstein på eksisterende fyllinger internt på tomta.
- Bortkjøring av sprengstein til eksternt deponi.

 

Info: Siva og Focus Rådgivning