Jeg liker å sammenligne limtre med økologiske gulerøtter! Sunt for deg og bra for naturen!!!

I disse dager er miljø ett brennhett tema og byggesektoren blir heldigvis mer og mer bevisste på å velge løsninger hvor dette tas hensyn til. Ikke så rart, når den Norske Stat har som målsetting at klimautslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2020!

«Norsk byggesektor omsetter for 412 milliarder kroner årlig. Til sammenlikning var hele den globale økologiske matindustrien verdsatt til om lag 460 milliarder kroner. (forskning.no 2011). Byggsektoren er gigantisk.» http://www.bygg.no/article/1239237

Med slike tall forstår vi at å velge miljøvennlige bærekonstruksjoner og materialer i bygget for øvrig spiller en stor og viktig rolle.  De norske byggeforskriftene gjenspeiler også dette – nye TEK regler fokuserer på energibruk og flere bygg bygges med BREEAM sertifisering. Og i BREEAMs regnskaper får bruk av tre toppkarakter – eller 0-belastning i regnskapet som det heter der.

Tre gir et inneklima som har både psykologiske og fysisk positiv helse- og velværeeffekter. Det er godt å gå og ta på, gir mindre støy og balanserer fuktighet og reduserer energiforbruket, og det er fornybart. (Aftenposten, mai 2015). 80% av tiden vår tilbringes innendørs – bruk av mere tre i byggene vi oppholder oss i kan ha store gunstige konsekvenser for helsen!

I tillegg er treindustri en industri som krever lite energi hvis vi ser det totale bildet som inkluderer transport, produksjon og montasje. Tre er det eneste byggematerialet som binder CO2 i hele sin levetid, og treprodukter er en fornybar ressurs hvor råvaren ofte er kortreist. 

Velger du å bygge med limtre i bærekonstruksjonen, massivtre i etasjeskiller, som takplater eller bærende vegger – så bruker du mer tre og er dermed med på et mer miljøvennlig miljø – både for klimaet i verden, men også for deg og dine som skal bo der!