Ski Bygg AS og Splitkon AS bygger massivtrefabrikk. I overkant av 200 millioner kroner skal investeres i et nytt industrianlegg på Åmot i Buskerud for produksjon av massivtre eller krysslimte tre-elementer. Bak storsatsingen står Ski Bygg Gruppen AS, Splitkon AS og Bygg Invest Åmot AS.

Daglig leder og medeier i Splitkon AS, Morten Leander Johansen, sier satsningen er et resultat av en sterkt økende etterspørsel etter trebaserte konstruksjonsløsninger både nasjonalt og internasjonalt.  Dette drives blant annet av et stadig sterkere fokus på miljø også innenfor byggeindustrien.

Anlegget som nå er planlagt på Åmot vil bli blant de største og mest moderne i Europa. Satsningen skal videreutvikle den posisjonen Splitkon AS i dag har innenfor limtre- og massivtre-industri, og skape nye arbeidsplasser i Modum Kommune.

Merarbeid i forbindelse med finansiering har ført til forsinkelser. Anlegget forventes nå å ha oppstart i Juni 2018.