Bildet av bærekonstruksjonen til Breheimsenteret har vi brukt i mange publikasjoner! Den er estetisk vakker og viser til fulle hvor formbart og fleksibelt limtrekonstruksjoner kan være!

 

Breheimsenteret brant ned til grunnen 28. juli 2011 men allerede våren 2012 ble bygget gjenreist med tilnærmet samme konstruksjon og utseende.

Brannen viser tydelig hvordan limtrekonstruksjonen blir stående, selv full overtent. I motsetning til stål som smelter og kollapser ved så høye temperaturer som oppstår i et overtent bygg, vil tre forkulles ved brann og danne et naturlig sjikt av kull som barriere mot flammene. Dette gjør at konstruksjonen blir stående i lengre tid og derigjennom øker rømningstiden fra bygget.

Noen fakta om limtre og brannmotstand:

  • Ca. 40 mm innbrenning pr. time, limtre brenner altså forutsigbart og kontrollert
  • Innbrenningen skjer langsomt på grunn av at det kullsjiktet som dannes dels er varmeisolerende, og dels i en viss utstrekning hindrer lufttilførselen til forbrenningssonen.
  • limtre kan virke som et brannsiolererende sjikt, f.eks. ved innslissede knutepunktsplater av stål
  • totalskadene etter en brann er som regel mindre i bygninger med limtrekonstruksjoner enn i bygninger med stålkonstruksjoner.

(Kilde; Treteknisk.no)