Tre er et fantastisk produkt! Det er enkelt å forme, det kan overflatebehandles med naturlige og miljøvennlige produkter, bruk av tre gir et hyggelig inneklima og til tross for sine lave vekt, gir bruk av limtre i konstruksjoner stor bærestyrke.

Hva er det egentlig å ikke like med tre?

Det er klart, favner man det totale treindustrien og ser globalt på det, så kan man selvsagt ha noen betenkeligheter.  Det foregår mye uansvarlig skogdrift i verden, spesielt hogst for produksjon av papirmasse beskatter ressursene våre hardt.  Men med oppfylte krav om sporbarhet og ansvarlig skogdrift vil jeg påstå at limtre er et av de mest miljøvennlige byggeprodukter man kan velge!

Limtre krever mindre energi i produksjonsprosessen enn andre byggematerialer, det binder CO2 så lenge det vedlikeholdes og er i bruk, og det er en fornybar ressurs! Når trematerialene nedbrytes, frigjøres den mengde CO2 som har vært bundet i produktet – hverken mer eller mindre. Og denne frislipte CO2-mengden tas opp av den nye tilvoksende skogen. Et bærekraftig produkt med andre ord!  Dersom byggebransjen i større grad hadde valgt limtre og massivtre i konstruksjoner, etasjeskille og bærende vegger ville CO2-utslippet reduseres betraktelig!

Beregninger gjort av Eggen Arkitekter i forbindelse med prosjektet Åsveien Skole og Flerbrukshall viser for eksempel at ved å velge massivtre vegger i bygget i stedet for betongelementer, så er CO2/m2 for massivtrevegger 20 CO2/m2 mens vegger i betongelement er 120 CO2/m2!!!

I tillegg til disse miljøvennlige sidene ved bruk av limtre og massivtre, er selve produksjonsprosessen rundt treprodukter miljøvennlig i seg selv. Treindustrien har en lite energikrevende produksjon, og ofte benyttes eget biobrensel (avfallsprodukter fra produksjonen). Transport av trematerialer er mindre belastende siden massivtre og limtre er forholdsvis lette materialer, og dette krever også mindre energiforbruk på byggeplassen. 

Tre er trivelig! Ja, for vi nordmenn forbinder blant annet hyttene våre med sine trevegger, synlige bærebjelker og sprakende peisbål som koselig, og vi trives ekstra godt i et slikt innemiljø. Det er ikke merkelig – trematerialer gir mindre variasjon i luftfuktighet og temperatur en andre, døde materialvalg. Og i et innemiljø av tre blir akustikk og lyd lunere, og visuelt oppleves tre som behagelig.

Ja, så hva det egentlig å ikke like med tre?